Công văn 248/BQL-LĐ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13ngày 20/11/2014;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 284/VP-VXNC ngày 17/01/2018 và Sở Lao động- Thương binh và Xã Hội tại văn bản số 275/SLĐTBXH-LĐTL ngày 26/01/2018 về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) - bệnh nghề nghiệp (BNN), quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế,

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phốthực hiện triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hộicó hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 với nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia BHXH:

- Ngoài các đối tượng theo quy định tại Điều 2- Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN.

2. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH:

- Là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động- Thương  binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều  về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khókhăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp trong KKTvà các KCN trên địa bàn thành phố: kiểm tra,rà soátcác trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; triển khai thực hiện đúng, kịp thời và đầy đủ những quy định trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ tới phòng Quản lý Lao động- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.047, email: quanlylaodong@heza.gov.vn để được hướng dẫn ./.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn 248/BQL-LĐ

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

V/v quản lý dịch vụ cung cấp suất ăn tập thể cho các doanh nghiệp KCN, KKTChỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019Ban Quản lý chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBan Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXN và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamBan Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị đinh 157/2018/NĐ-CPBan Quản lý hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019Kế hoạch số 2851/KH-BQL ngày 29/11/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU. ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao độngQuản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phốV/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec