Công văn 2447/BQL-LĐ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động,

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố tiến hành điều chỉnh lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2018 theo quy định của pháp luật như sau:

- Mức lương tối thiểu trả cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp KCN, KKT trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 3.980.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, ghi trong Hợp đồng lao động; dùng làm căn cứ điều chỉnh các mức lương trong Thang lương, bảng lương cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật và tương quan hợp lý tiền lương giữa các chức danh nghề.

- Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (bao gồm cả người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề), người lao động được hưởng mức lương khởi điểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương cao hơn mức quy định trên.

- Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động,Thỏa ước lao động tập thể hoặc theo Quy chế của doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ những quy định trên. Những doanh nghiệp đã xây dựng Thang lương bảng lương với mức lương khởi điểm thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ, đề nghị điều chỉnh lại Thang lương bảng lương và thông báo về Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

 

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ phòng Quản lý Lao động- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822047, email: heza.org@gmail.com để được hướng dẫn.

Vui lòng nhấn vào đây để tải công văn số 2447/ BQL- LĐ

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec