Công Ty TNHH Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam thông báo tuyển dụng

Vị trí

Số lượng

Miêu tả công việc

Chứng chỉ/ Yêu cầu

Nhân viên kế toán

2

Quản lý ghi chép các giao dịch hàng hóa hàng ngày chuẩn xác.

Đối chiếu bản kiểm kê thực tế so với số cái chung

Làm các báo cáo quyết toán tài chính cho các hoạt động chi phí sản xuất lốp xe

Thi hành bảng tính chi phí thực tế, báo cáo lưu động hàng tồn kho

Phân tích phương sai chi phí (Xác định trước Vs thực tế).

Hỗ trợ chuẩn bị ngân sách ban đầu (OB), Ngân sách sửa đổi (RB)

Ngân sách Kế hoạch Giữa kỳ (MTP)

Phát triển báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Cử nhân kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kiến thức căn bản về kế toán, tài chính

Hiểu những nguyên tắc và những thông lệ kế toán được chấp nhận trong thực tiễn khi chuẩn bị các báo cáo tài chính (GAAP) và kế toán nhà nước

Cần kinh nghiệm kế toán hàng tồn kho và kinh nghiệm 2-4 năm trong chi phí sản xuất và hàng tồn kho được ưu tiên

Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt

Kỹ năng giao tiếp vững chắc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thương mại

Quản lý nhà máy (Kỹ thuật công nghiệp)

1

Hỗ trợ quản lý và vận hành nhà máy (Lập kế hoạch và ngân sách trung hạn

Nâng cao Năng suất và Năng lực (Kaizen)

Lập kế hoạch hoạt động hàng tháng cho hoạt động

Tính toàn vẹn và thái độ làm việc theo nhóm

Phải có hiểu được tác động đầy đủ của vấn đề, thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn.  (Genba)

Cải tiến liên tục ( Kaizen)

Tuổi: 26-32

Giới tính: Nam hoặc nữ

* Chào mừng các ứng viên nữ và nam giới sẵn sàng làm việc 4/3 ca (ca đêm ca đêm)

Có bằng cử nhân

Có kinh nghiệm 3-4 năm và ít nhất 1 năm kinh nghiệm 3/4 ca

Giao tiếp thông thạo tiếng Anh

Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thương mại

Trưởng nhóm kế toán

1

Cán bộ chính trong theo dõi hoạt động kế toán

Chịu trách nhiệm báo cáo nội bộ, phân tích hoạt động …., đưa ra dữ liệu chính xác và hiệu quả cho ban quản lý cấp cao

Chỉ huy nhóm để liên lạc với các phòng ban khác để biết các vấn đề đang gia tăng và tìm ra giải pháp tốt nhất phân tích ngẫu nhiên được phân công bởi Quản lý kế toán

Cập nhật, học hỏi và nắm được kiến thức về thông tin kế toán và thuế địa phương và quốc tế cho lãnh đạo cao cấp và đội ngũ

Trên 32 tuổi

 Cử nhân Kế toán / Tài chính với 5 ~ 7 năm ở cùng vị trí (kinh nghiệm làm việc trong các công ty FDI được ưa thích.); Thực hành tốt với VAS, IAS, GAAP, SAP;

Tư duy logic và kỹ năng tổ chức tốt;

Kỹ năng giao tiếp vững vàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về hệ thống SAP.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thương mại

 

 Chúng tôi cung cấp

・Giao thông: Công ty sắp xếp xe bus từ 7 điểm đón ở Hải Phòng ( Tòa Án, Kiến An, An dương, Thủy Nguyên…)

・Kì nghỉ – Kì nghỉ như sau

Kì nghỉ hàng tuần: Chủ nhật và 2 thứ 7( tuần 2 & tuần 4) trong tháng

Các ngày nghỉ hàng tuần của nhân viên làm việc theo ca thay đổi được dựa trên lịch của BTMV.

・Bữa ăn  :  Công ty cung cấp bữa trưa tại căng tin.

・Tiền thưởng - Tiền thưởng được tiến hành hai lần một năm; giữa năm vào trong tháng 7 và phần thưởng cuối năm trong tháng 1.

・Đánh giá Lương - Tất cả nhân viên sẽ được kiểm tra đánh giá định kỳ theo quy định của Công ty vào ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin liên hệ theo email sau: recruit.btmv@bridgestone.com

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec