Công Ty Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam thông báo tuyển dụng

1. Công nhân sản xuất

- Số lượng: 30 - 50

- Trình độ tối thiểu: THCS

- Tuổi: 18 ~ 40

- Giới tính: Nam/Nữ

- Năm kinh nghiệm: 0

- Ngoại ngữ: Không yêu cầu

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Thực hiện công việc vận hành máy, kiểm tra vv…;Tổng thu nhập bình quân: 6,225,000 VNĐ; Xe đưa đón, cơm trưa miễn phí, thưởng cuối năm khoảng 1,5 tháng lương.

2. Nhân viên IT

- Số lượng: 1

- Trình độ tối thiểu: Đại học

- Tuổi: 22 ~ 30

- Giới tính: Nam

- Năm kinh nghiệm: 1

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Có kinh nghiệm hỗ trợ và giải quyết lỗi (PC, Server, Printer); Có hiểu biết về lập trình và quản lý dữ liệu; Có kinh nghiệm về hệ thống mạng là một lợi thế.

3. Phó phòng Tuyển Dụng

- Số lượng: 1

- Trình độ tối thiểu: Đại học

- Tuổi: 30 ~ 45

- Giới tính: Nam/Nữ

- Năm kinh nghiệm: 3

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty; Phát triển và giám sát việc thực hiện tất cả các hệ thống và thủ tục cần thiết; Đảm bảo rằng nhu cầu nhân sự được đáp ứng , quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi.

4. Kỹ sư điện

- Số lượng: 2

- Trình độ tối thiểu: Đại học (Điện)

- Tuổi: 26 ~ 40 

- Giới tính: Nam

- Năm kinh nghiệm: 3

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Lắp đặt máy sản xuất lốp xe hoặc các thiết bị tiện ích; Kiểm soát lịch bảo trì; Thiết kế điện, cơ khí và các hoạt động KAIZEN (Cải thiện máy)

5. Kỹ sư cơ khí

- Số lượng: 4

- Trình độ tối thiểu: Đại học (Cơ khí)

- Tuổi: 26 ~ 40 

- Giới tính: Nam

- Năm kinh nghiệm: 3

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Lắp đặt máy sản xuất lốp xe hoặc các thiết bị tiện ích; Kiểm soát lịch bảo trì; Thiết kế cơ khí và các hoạt động KAIZEN (Cải thiện máy)

6. Phó phòng Tuân Thủ

- Số lượng: 1

- Trình độ tối thiểu: Đại học (Điện)

- Tuổi: 30 ~ 40 

- Giới tính: Nam/Nữ

- Năm kinh nghiệm: 8

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Có thể đổi mới và triển khai linh hoạt cho các chương trình và hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ mục đích; Bằng Cử nhân tốt về Luật, Tài chính hoặc Quản trị Kinh doanh; Có kinh nghiệm về tuân thủ/ pháp lý, bao gồm kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng tuân thủ

7. Nhân viên kế hoạch

- Số lượng: 1

- Trình độ tối thiểu: Đại học

- Tuổi: 22 ~ 30

- Giới tính: Nam/Nữ

- Năm kinh nghiệm: 0

- Ngoại ngữ: Tiếng anh

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Lập kế hoạch sản xuất và ngân sách; Nâng cao hiệu suất và năng lực

8. Bảo Trì, Bảo Dưỡng viên điện

- Số lượng: 7

- Trình độ tối thiểu: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.chuyên ngành điện tự động 

- Tuổi: 26 ~ 40

- Giới tính: Nam

- Năm kinh nghiệm: 2

- Ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản

- Thời gian nhận hồ sơ: 31/01/2019

- Mô tả công việc: Xử lý sự cố để đảm bảo hoạt động của các thiết bị; Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị theo định kỳ, hiệu suất bảo dưỡng dự phòng; Cải thiện các hoạt động nâng cao khả năng của thiết bị.

Thông tin liên hệ:

- Công nhân sản xuất:  Gửi thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, SĐT tới recruit.btmv@bridgestone.com - SĐT: 0919.222.362

- Nhân viên: Gửi CV tới: recruit.btmv@bridgestone.com / website: vietnamwork.com - SĐT: 0918.980.229

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu