Chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án trong các khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu