Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec