Chỉ đạo của Ban Quản lý về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 275/BQL-LĐ ngày 29/01/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu