Ban Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec