Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vui  lòng nhấn vào đây để tải QĐ15/2019/QĐ -UBND ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân thành phốPhát động phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phốQuyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng Phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải PhòngBan hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyệnBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụThực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việTăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có nồng độ cồnV/v tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá năm 2019Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
vietinbank Namdinhvu