Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện

vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định 1403/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụThực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việTăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có nồng độ cồnBan hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải PhòngV/v tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá năm 2019Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừngPhê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước gắn với giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết địnhQuyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec