Tin mới
KHÁNH THÀNH CÔNG TY TNHH MOGAMI VIỆT NAM TẠI KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN (HÀ NỘI) KÝ KẾT GIAO ƯỚC KẾT NGHĨA, HỢP TÁC
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2015/NĐ-CP NGÀY 01/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2015/NĐ-CP NGÀY 01/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
NHÀ ĐẦU TƯ HEESUNG ELECTRONICS CO., LTD. ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA VÀ DỊCH VỤ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ
BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ III NĂM 2015
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒ SƠN ĐÓN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHU KINH TẾ KHÓA III LẦN THỨ 2; TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2015
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2015
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2015
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 1635961
Khách trực tuyến : 52
Thành viên trực tuyến : 0
 
Lĩnh vực Kiểm toán - Ngân hàng:Lĩnh vực viễn thông:


Lĩnh vực xăng, dầu:
Các lĩnh vực khác:


Thông tư số 19/2011/TT – BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011
09/12/2011 - 10:51
 

 Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 

     Thông tư số 19/2011/TT – BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
     "Quản lý vệ sinh lao động là quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động; thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động."
     "Các yếu tố vệ sinh lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi; hóa học; vi sinh vật gây bệnh; tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi; và các yếu tố khác trong môi trường lao động."
     "Đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, ngành là Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các tỉnh không thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường) và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành (sau đây gọi tắt là y tế Bộ, ngành)."

Bấm vào đây để tải toàn văn Thông tư: Thông tư số 19/2011/TT-BYT

Nguồn: www.chinhphu.org.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoCác doanh nghiệp hạ tầng:


Lĩnh vực xây dựng:Lĩnh vực công nghiệp: