Tin mới
TẬP ĐOÀN TOYOTA TSHUSHO KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY HÓA CHẤT THỨ HAI TẠI HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN “ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020” VÀ BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ ĐÓN THÊM DỰ ÁN MỚI
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP LINH KIỆN, SẢN PHẨM CAO SU CHÍNH XÁC ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 3 TRIỆU USD
BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ I NĂM 2014
ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 3,5 TRIỆU USD DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG ANH
CỤM THI ĐUA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2014
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 164/2013/NĐ-CP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒ SƠN
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 810202
Khách trực tuyến : 171
Thành viên trực tuyến : 3
 
Lĩnh vực viễn thông:

Lĩnh vực Hội chợ - Triển lãm:


Lĩnh vực xử lý chất thải:

Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng:Các lĩnh vực khác: 


Thông tư số 19/2011/TT – BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011
09/12/2011 - 10:51
 

 Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 

     Thông tư số 19/2011/TT – BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
     "Quản lý vệ sinh lao động là quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động; thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động."
     "Các yếu tố vệ sinh lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi; hóa học; vi sinh vật gây bệnh; tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi; và các yếu tố khác trong môi trường lao động."
     "Đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, ngành là Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các tỉnh không thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường) và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành (sau đây gọi tắt là y tế Bộ, ngành)."

Bấm vào đây để tải toàn văn Thông tư: Thông tư số 19/2011/TT-BYT

Nguồn: www.chinhphu.org.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các doanh nghiệp hạ tầng:


Lĩnh vực xây dựng:

Lĩnh vực công nghiệp: