Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2014
TRANG CHỦ
THƯ VIỆN ẢNH
SƠ ĐỒ SITE
LIÊN HỆ
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 811661
Khách trực tuyến : 84
Thành viên trực tuyến : 0
 
Lĩnh vực viễn thông:

Lĩnh vực Hội chợ - Triển lãm:


Lĩnh vực xử lý chất thải:

Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng:Các lĩnh vực khác: 


TIN NỔI BẬT

tin tức đầu tư
TIN HOẠT ĐỘNG HEZA
CÁC DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP THỨ CẤP
THÔNG TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
TIN TUYỂN DỤNG
Tin mới
TẬP ĐOÀN TOYOTA TSHUSHO KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY HÓA CHẤT THỨ HAI TẠI HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN “ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020” VÀ BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ ĐÓN THÊM DỰ ÁN MỚI
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP LINH KIỆN, SẢN PHẨM CAO SU CHÍNH XÁC ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 3 TRIỆU USD
BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ I NĂM 2014
ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 3,5 TRIỆU USD DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG ANH
CỤM THI ĐUA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2014
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 164/2013/NĐ-CP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒ SƠN
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
Các doanh nghiệp hạ tầng:


Lĩnh vực xây dựng:

Lĩnh vực công nghiệp: