Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 982742
Khách trực tuyến : 637
Thành viên trực tuyến : 3
 
Lĩnh vực viễn thông:

Lĩnh vực Hội chợ - Triển lãm:


Lĩnh vực xử lý chất thải:


Lĩnh vực hàng công nghệ:


Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng:Các lĩnh vực khác: 


TIN NỔI BẬT

tin tức đầu tư
TIN HOẠT ĐỘNG HEZA
CÁC DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP THỨ CẤP
THÔNG TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
TIN TUYỂN DỤNG
Tin mới
HỘI NGHỊ GIAO BAN FDI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÍA BẮC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
HỘI THẢO ĐẦU TƯ VIỆT NAM - KANAGAWA VÀ LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH KANAGAWA NHẬT BẢN
ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 1 NĂM 2014
CÔNG TY TNHH JASAN VIỆT NAM KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY TẠI KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN CHO KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM CÁC NHÀ MÁY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG
CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA - HẢI PHÒNG KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP (1994 - 2014)
CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2009 - 2014
CHI BỘ QUY HOẠCH - MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY FUJIKURA GIAI ĐOẠN 2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 2
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỨ 2 CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG - NHÀ MÁY THẠCH CAO KNAUF
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2013
KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT CĂN BẢN DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ
BAN QUẢN LÝ KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Các doanh nghiệp hạ tầng:


Lĩnh vực xây dựng:
Lĩnh vực công nghiệp: